Ajankohtaista

QTeam-logistiikan asiakastyytyvaisyysmittauksen tulos

 

Mittasimme asiakastyytyväisyyttä logistiikkapalveluihimme toukokuussa. Kysely lähetettiin lähes sadalle asiakkaamme edustajalle ja vastausprosentti oli n. 25. Kiitos vastaajille!

Kyselyn asiakkaille suorittamamme palvelu on pääsääntöisesti raaka- ja energiapuun kuljetusta. Verkoston yhteenlaskettu vuosivolyymi näissä palveluissa on n. 3 Mm3, joka tarkoittaa n. 55 000 autokuormallista/vuosi. Muita verkostomme asiakkaille tarjoamia urakointipalveluja ovat mm. koneellinen puunkorjuu ja lähikuljetus, metsänhoitotyöt sekä kierrätysmateriaalien kuljetukset.

Kyselyssä operatiivisen toiminnan arviointiaihealueita olivat varastopaikkatyöskentely, asiakaspalvelun taso ja toimitusvarmuus. Asteikolla 1-10 keskiarvoksi tuli 7,5, kun se vuosi sitten oli 8,0. Yhteenvetona voidaan todeta, että lisääntynyt kuljetusmäärä ja siitä johtunut ”kiire” näyttää vaikuttaneen asiakastyytyväisyyteen hieman negatiivisesti. Etenkin varastojen kierrossa on parantamisen varaa. Muutama pienen volyymin urakka epäonnistui ja mikäli mittausta tulkittaisiin määriin painotettuna, niin tulos olisi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Eli kokonaisuutena erittäin hyvin on mennyt ja suuri kiitos siitä yrittäjille, kuljettajille ja toimihenkilöille!

Ajankohtaista

Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä