Ajankohtaista

Tietosuoja-asetus

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetus merkitsee muutoksia rekisteröityjen henkilöiden oikeuksiin sekä siihen, miten yritysten on suojattava asiakkaidensa, työntekijöidensä ja muiden ihmisten henkilötietoja.

QTeam Systems Oy (myöhemmin QTeam) / PKY-LAATU on valmistautunut muutoksiin kehittämällä sekä omien, että asiakkaiden ylläpitämien henkilötietojen käsittelyä ja ohjeistusta. QTeam tulee omalta osaltaan sitoutumaan asetuksen velvoitteisiin ja tarjoaa asiakkailleen turvallista ja laadukasta palvelua.

Tietosuoja-asetuksen mallidokumentit QTeam -yrityksille

QTeam -yritykset toimivat asetuksen määrittämänä rekisterinpitäjänä myös niille rekisteritiedoille, joita he QTeam:n tuottamissa ohjelmistoissa ylläpitävät. QTeam toimii puolestaan henkilötietojen käsittelijänä, jonka tehtävänä on auttaa asiakasta tiedon turvallisessa käsittelyssä ja käyttötarkoituksen toteuttamisessa.

QTeam / PKY-LAATU on tuottanut mallidokumentit, joita yritykset voivat käyttää / täydentää tietosuoja-asetuksen käyttöönottaessaan. Mallit on lisätty yritysten käyttämään PKY-LAATU -järjestelmään.

Urakointisopimukset

QTeam:n ja QTeam -yritysten välisiin urakointisopimuksiin tullaan lisäämään tietosuojaa käsittelevä liite. Se tiedotetaan asianosaisille yrityksille lähiaikoina.

Ajankohtaista

Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä