Ajankohtaista

10.3.2020 eSalkku kehittyy

eSalkku -ohjelmisto on kevyt ja monikäyttöinen pk-yritysten työkalu, jota käytetään myös QTeam-verkostossa. eSalkun ominaisuuksia ovat mm. tiedotteiden julkaisu, dokumenttien hallinta, tapahtumien (esim. vaaratilanteiden tai kehittämisehdotusten) kirjaaminen ja raportointi, henkilöstön koulutusten seuraaminen. eSalkku mahdollistaa laatujärjestelmän rakentamisen ja päivittämisen kätevästi.

Jaa yritys seurattaviin “yksiköihin”

Maaliskuun 2020 päivityksessä eSalkkuun on lisätty yksikkö -ominaisuus. Tällä ominaisuudella yritys voidaan ”jakaa” pienempiin yksiköihin. Yksiköitä voivat olla esim. yrityksen toimipaikat, prosessit, laitteet tai näiden yhdistelmät. Ensimmäisessä vaiheessa yksikkö ominaisuus on käytössä henkilöstökortistossa ja tapahtumissa.

Henkilöstökortistossa koulutusten seuranta

Käyttäjien henkilöstökortti voidaan kiinnittää yksikköön. Tämä mahdollistaa mm. koko yksikön henkilöstökorttien näkyvyyden jakamisen esimiehille. Näin esimies pääsee vain tarvitsemiinsa henkilöstökortteihin ja pystyy seuraamaan koko yksikön koulutuksia ja pätevyyksiä.

Nopeaa tapahtuman käsittelyä

Tapahtumien kirjaaminen ja käsittely eSalkku -ohjelmistossa voidaan tehdä joko selain -käyttöliittymällä tai mobiilisovelluksella.

Havaintojen, läheltä piti tilanteiden, palautteiden ja kehitysideoiden käsittelyn avulla, yritykset parantavat ja tehostavat toimintojaan. Tapahtumat voidaan ”kiinnittää” seurattavaan yksikköön ja asettaa ohjelmistoon oletuskäsittelijä. Oletuskäsittelijä saa ilmoituksen kirjatusta tapahtumasta, mikä nopeuttaa yrityksen reagointimahdollisuutta ja selventää tapahtumien raportointia ja analysointia

Käyttäjille voidaan asettaa tapahtumien kirjaamis- ja/tai käsittelyoikeus yksikkökohtaisesti. eSalkku antaa mahdollisuuden jopa käyttäjäkohtaisesti määrittää, mihin yksikköön käyttäjällä on oikeus kirjata tapahtumia.

Kerromme mielellään lisää. Ota rohkeasti yhteyttä: www.pkylaatu.fi/yhteystiedot

Ajankohtaista

Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä