QTeam - verkosto

Huippuosaajien verkosto

QTeam tarjoaa pienille ja keskisuurille kone- ja kuljetusalan yrityksille mahdollisuutta liittyä omien toimialojensa huippuosaajien verkostoon. QTeam -verkosto antaa yrittäjälle tukea sekä arkisissa päätöksissä että tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhdessä verkostoyritykset voivat tarjota asiakkaillemme palveluita toimitusketjun usealta osa-alueelta. Yhteinen halumme on tehostaa yrityksesi kilpailukykyä suunnitelmallisella henkilöstön ja yritysjohdon kouluttamisella sekä hankintojen, myynnin että markkinoinnin keskittämisellä.

Palvelutarjontaamme:

Osa palveluista toteutetaan yhteistyössä PKY-Laatu asiantuntijoiden kanssa. Katso lisää www.pkylaatu.fi.

Palvelutarjontamme on joustava, ota yhteyttä, jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat kysyä lisää.

Asiakkaiden tarpeet ovat arvojemme perusta

QTeam -verkosto on sitoutunut noudattamaan ja toteuttamaan yhteisiä arvoja, jotta voimme toimia asiakasvaatimusten mukaisesti. Olemme yhteistyökykyisiä ja luotettavia yhteistyökumppaneita. Jokaisen asiakkaan tarpeet otetaan yksilöllisesti huomioon ja olemme avoimia uusille kehitysideoille. Jatkuva kehittyminen ja suoritusten parantaminen edellyttää suunnitelmallisuutta.

Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista sekä pidämme työvälineet kunnossa. Turvallisuuden seurantaan sisältyy olennaisesti myös ympäristön huomioiminen. Pyrimme parantamaan toimintamme energiatehokkuutta jatkuvasti.

Image

YHTEISTYÖKYKY

Image

TURVALLISUUS

Image

SUUNNITELMALLISUUS

Laadun seuranta ja ympäristön huomioiminen

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien asianmukainen ylläpito yrityksissä on oletusarvo QTeam - verkostossa. Järjestelmien rakentaminen ja niiden systemaattinen seuranta auttaa laadun ylläpidossa sekä yrityksen johtamisessa.

Luomme laadunhallintajärjestelmät PKY-LAADUN kanssa yhteistyössä. Yhdeksi olennaisimmaksi työkaluksi laadunhallinnan ylläpitämiseksi on osoittautunut eSalkku-järjestelmä. eSalkku on viestinnän ja dokumenttien hallintaohjelmisto. Se sopii moniin käyttötarkoituksiin kuten pk-yritysten laadunhallintajärjestelmän alustaksi sekä ohjeiden, dokumenttien ja tiedotteiden jakamiseen henkilöstölle ja sidosryhmille. Tapahtumat -kanava mahdollistaa kätevästiasiakaspalautteen, poikkeamien, vaaratilanteiden ja kehittämisehdotusten keräämisen ja analysoinnin.

Laadunhallintajärjestelmämme kattaa seuraavien standardien vaatimukset:

ISO 9001 14001 45001 qteam

QTeam Systems Oy:n laatu-, ympäristö- ja työterveysturvallisuusjärjestelmien sertifikaatit on myöntänyt DNV - Business Assurance.

 

 

Työturvallisuus tavaksi -verkkokoulutus

Kurssi tarjoaa perustiedot työturvallisuudesta ja työsuojelusta. Koulutus kehittää henkilöstön työturvallisuusosaamista ja taitoa kiinnittää huomiota työturvallisuuteen eri tilanteissa ja ympäristöissä. Vaaroja ja riskejä ennakoimalla voidaan parhaassa tapauksessa välttyä sekä läheltä piti -tilanteilta että pitkiltä sairaslomilta.

Kurssilainen oppii mm. mistä hyvä työkyky koostuu sekä kuinka ylläpitää omaa vireyttä ja hyvinvointia. Kurssi antaa työkalut työturvallisuuden parantamiseen koko työyhteisössä, ei pelkästään yksilöllisellä tasolla. Turvallisuus tavaksi -koulutus on saatavilla myös kuljettajille tarkoitetulla lisäosiolla, jossa käydään läpi erityisesti kuljettajan ammattiin liittyviä työturvallisuusriskejä ja niiden tunnistamista. Vaikka aihe olisikin jo tuttu, ei kertaamisesta ole ikinä haittaa. Avoimin mielin voi konkarikin oppia jotain uutta. Tervetuloa kurssille!

Työturvallisuus tavaksi -kurssilla tutustut seuraaviin aiheisiin:

 • Mitä on työsuojelu ja työturvallisuus
 • Työkyvyn osatekijät
 • Vaarojen ja riskien tunnistaminen
 • Ennakoiva työturvallisuus
 • Vuorovaikutus työturvallisuustilanteessa
 • Perehdytys ja työnopastus
 • 5s ja 5 kertaa Miksi -periaatteet
 • Vireys ja hyvinvointi
 • Kuljettajan työturvallisuusriskit ja niiden tunnistaminen

Kurssi käydään henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka lähetetään sähköpostiin.

Katso alta kuljettajille tarkoitettu turvallisuusvideo, mikä on osa Turvallisuus tavaksi -koulutusta

Henkilöstö mukaan laatuajatteluun -verkkokoulutus

Nykyaikainen laatutyöskentely voi olla hyvinkin erilaista mihin on vanhastaan totuttu. Laatutyöskentely kuuluu jokaisen työntekijän arkipäivään, ihan huomaamattakin. Tämän takia on tärkeää pitää henkilöstön tietotaso laadunhallinnasta tämän päivän vaatimusten mukaisena.

Laatutietoinen henkilöstö mahdollistaa yrityksesi kehittymisen kohti tehokkaampaa toimintaa, parempaa kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Verkkokurssi soveltuu hyvin kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Tämän henkilöstölle suunnatun verkkokurssin avulla voidaan lisätä tietoa laadun merkityksestä sekä kirkastaa yrityksen laadukkaan toiminnan ajatusta ja tavoitteita. Yrityksellänne voi olla käytössä laatujärjestelmä tai sen käyttöönottoa on harkittu.

Henkilöstö mukaan laatuajatteluun -kurssilla tutustut seuraaviin aiheisiin:

 • Mitä laatu on?
 • Laadunhallinnan periaatteet
 • Laadunhallintajärjestelmät ja standardit
 • Toimintajärjestelmä pähkinänkuoressa
 • Arkipäivän laatu
Image

Energiatehokkuus

QTeam­-yrityksissä energiatehokkuuden mittaamiseen ja seurantaan käytetään mm. Volvo Connect -järjestelmää.

Ensisijaisena tavoitteenamme on:

 • Tehdä työt turvallisesti ja tehokkaasti
 • Toimintamme ympäristökuormituksen minimoimien
 • Kannustaa ja opastaa henkilöstöämme ja kumppaneitamme tunnistamaan ja huomioimaan työnsä ympäristövaikutukset ja työskentelemään vastuullisella tavalla

QTeam – verkoston ohjausryhmä kehittää yhteistoimintaa

Ohjausryhmän muodostavat QTeam-yrittäjät, jotka edustavat eri toiminta-alueitamme.

Ohjausryhmä määrittelee QTeam -verkoston toimintasuunnitelman. Suunnitelmaa tarkastellaan ja päivitetään vuosittain asiakkaiden ja henkilöstön tarpeiden vaatimalle tasolle.

Ohjausryhmä:

Antti Kotiaho
Kanttikuljetus Oy, Jämsä

Jussi Pitkänen
Kuljetus Pitkäset Oy, Kuusamo

Olli Pasanen
T. ja E. Pasanen, Kivijärvi

Jukka Haataja
Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy, Muhos

Pekka Peltoniemi
Jouko Peltoniemi Oy, Kemijärvi

Jouko Korhonen
Kuljetus Jouko & Jari Oy, Sotkamo

Pasi Korhonen
QTeam Systems Oy, Vuokatti

Harri Pääkkönen
QTeam Systems Oy, Vuokatti

QTeam – verkoston yritykset

QTeam -verkosto koostuu pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka ovat toimialojensa huippuosaajia. Verkoston kilpailukyvystä huolehditaan mm. suunnitelmallisella henkilöstön ja yritysjohdon kouluttamisella, hankintojen sekä myynnin ja markkinoinnin keskittämisellä.

luotettava kumppani tilaajavastuu 01

Ab P.W Transport Oy

Såkavägen 725
67500 KARLEBY

0400 - 656 554
patrik.carl.emil@gmail.com

Aki Rautiainen

Rajanotkontie 240
58175 ENONKOSKI

040 - 526 4006
aki.rautiainen@pp2.inet.fi

Autoyhtymä Lahtinen Oy

Särkilahdentie 2499
58690 ALA-SÄRKILAHTI
015 - 678 935
040 - 517 4270
sami.lahtinen100@gmail.com

E. Paakkonen Ky

Viitamaantie 66
92620 PIIPPOLA

08 - 812 0243
0400 - 261 992 | 040 - 740 9813

HAR-GO OY

Läntisrannantie 168
84600 VIHANTI

08 - 280 066
0400 - 581 473
petteri@ambulancevihanti.fi
www.ambulancevihanti.fi

H & M Miettunen Ky

Vakkurintie 6
95100 KUIVANIEMI

016 - 247 330
0400 - 180 354 | 040-7237 150
harri.miettunen@pp2.inet.fi

Heikki Kukkakorpi Ky

Apilantie 21
85800 HAAPAJÄRVI

08 - 762 581
040 - 742 7921
heikki.kukkakorpi@pp.inet.fi

Hettula Oy

Sammontie 17
99100 KITTILÄ

016 - 643 161
0400 - 643 160
hettulaoy@hettula.fi
www.hettula.fi

Hietapakan Kuljetus Ky

Lestijärventie 357
69440 LESTIJÄRVI

0400 - 867 134
040 - 593 6701
esahi@kase.fi
timo.hietapakka@gmail.com

Hilli & Saarinen Oy

Kälviäntie 1074
68300 KÄLVIÄ

045 - 127 2626 | 044 - 546 3138
hilli.saarinenoy@gmail.com

Jani Ylälehto Oy

Lehtoperäntie 423
44860 ALVAJÄRVI

0400 - 922 636
jani.ylalehto@kuljetusylalehto.fi

JE Vähäsöyrinki Ky

Kiviniementie 15
85500 NIVALA

040 - 770 1742
erkki.vahasoyrinki@kotinet.com

JK-Wood Oy

Nikulankankaantie 56
91200 YLI-II

020 775 0980
jorma.karvonen@pkarvonen.fi
www.pkarvonen.fi

Jouko Peltoniemi Oy

Tohmontie 19
98310 KEMIJÄRVI

040 - 775 9501
0400 - 153 264 | 0400 - 260 861
kuljetus@joukopeltoniemioy.fi
www.joukopeltoniemioy.fi

Kainuun Kuljetus Oy

Ukkolantie 1
88600 SOTKAMO

044 - 292 0262
044 - 0909 018

toimisto@kainuunkuljetus.fi
www.kainuunkuljetus.fi

Kallio Matti Mikael

Pirttikankaantie 6
88270 VUOLIJOKI

044 - 5920 481
mikael.kallio@semes.fi

Kanttikuljetus Oy

Kotipurolantie 5
42100 JÄMSÄ

0400 - 344 480
040 - 566 3850
kotiaho@outlook.com
kotiaho1928@gmail.com

Karpin Kuljetus Oy

Heikkilänkyläntie 518
52300 RISTIINA

0400 - 340 571
karpinkuljetus@hotmail.com

Keloveska Oy

Pölläkäntie 59
70820 KUOPIO

040 - 539 5875
040 - 749 8121
keloveska@dnainternet.net

Kempeleen Jätekuljetus Ky

Kurikkatie 31
90440 KEMPELE

08 - 562 0310
0400 - 684 390
vesa.raisanen@kempeleenjatekuljetus.fi
www.kempeleenjatekuljetus.fi

Kempeleen Siirtokuljetus Oy

Kurikkatie 31
90440 KEMPELE

08 - 562 0310
0400 - 684 390
vesa.raisanen@kempeleenjatekuljetus.fi
www.kempeleenjatekuljetus.fi

Keski-Suomen Metsäkymppi Oy

Marintie 2
44500 VIITASAARI

040 - 511 8950
jarno.strandman@metsakymppi.fi
www.metsakymppi.fi

KES-Trans Oy

Vierteentie 114
63130 MÄYRY

0400 - 661 589
rauno.keski-heikkila@kes-trans.fi
www.kes-trans.fi

Kimmo Kulojärvi Oy

Tohmontie 12
98310 KEMIJÄRVI

0400 - 260 859
kimmo.kulojarvi@kulojarvi.fi

Kinnulan Konekulma Oy

Kivijärventie 1205
43900 KINNULA

0400 - 201 594
manu.toikkanen@kotinet.com
www.toikkanen.net

Kukkolan Tilausliikenne Oy

Rantatie 19
99800 IVALO

016 - 661 930
040 - 733 8134
merja@kukkolanbussit.com
www.kukkolanbussit.com

Kuljetus A & N Parkkinen Oy

Karhujärventie 89
98995 HAUTAJÄRVI

0400 - 398 567
040 - 548 3949
ariparkkinen9@gmail.com
www.kuljetusparkkinen.com

Kuljetus A Huusko Oy

Perholantie 4
88400 RISTIJÄRVI

0400 - 244 204
kuljetusahuusko2@gmail.com

Kuljetus Haavisto Oy

Porintie 1931
64440 METSÄLÄ

06 - 222 9670
0400 - 515 538 | 0400 - 163 764
kuljetushaavisto@kuljetushaavisto.fi
www.kuljetushaavisto.fi

Kuljetus I & J Hiltunen Ay

Kuhmontie 255
89400 HYRYNSALMI

050 - 555 7826
ilkka.kuljetus@gmail.com

Kuljetus Iso-Pellinen Ay

Kuuselantie 95
62500 EVIJÄRVI

0400 - 737 259
040 - 721 4393
mats@isopellinen.fi
mika@isopellinen.fi
www.isopellinen.fi

Kuljetus J&S Karvonen Oy

Nikulankankaantie 56
91200 YLI-II

0400 - 588 709
jorma.karvonen@pkarvonen.fi

Kuljetus Jouko & Jari Oy

Leivolantie 11
88600 SOTKAMO

08 - 666 0500
0400 - 281 320 | 040 - 560 4348
jouko.korhonen@QTeam.fi
www.qteam.fi/kuljetusjj

Kuljetus Laurikkala Oy

Peräkyläntie 15
91900 LIMINKA

0400 - 589 540
olli-matti@laurikkala.fi
www.laurikkala.fi

Kuljetus Leinonen Oy

Melalahdentie 16
88310 MELALAHTI

0400 - 943 878
juha.pj.leinonen@gmail.com

Kuljetus Leivo Oy

Liinaharjuntie 10
98900 SALLA

016 - 831 474
0400 - 308 713
timo.leivo@pp.inet.fi

Kuljetus Lohilahti Oy

Kuusamontie 35
93400 TAIVALKOSKI

040 - 531 8967
info@kuljetuslohilahti.fi
www.kuljetuslohilahti.fi

Kuljetus M. Nikula Ky

Riihuntie 70
47710 JAALA

0400 - 296 062
0400 - 960 087
jukka.ylatalo@gmail.com
minna.nikula@gmail.com

Kuljetus Mertaniemi Oy

Palonperä 12
90450 KEMPELE

0400 - 909 221
info@kuljetusmertaniemi.fi

Kuljetus Palosaari Oy

Järvenpääntie 18
93600 KUUSAMO

08 - 851 2827
040 - 523 5559
kuljetus.palosaari@gmail.com

Kuljetus Pitkäset Oy

Erauspojantie 11
93600 KUUSAMO

08 - 852 2297
0400 - 243 108
pitkasetoy@qteam.fi

Kuljetus Raimo Korhonen Oy

Kalliotie 16
71720 KÄÄRMELAHTI

044 - 350 3130
raimo.o.korhonen@gmail.com

Kuljetus S. Simpanen Oy

Kuljetus Sami Rantaeskola Oy

Honkarannantie 218
86300 OULAINEN

044 - 513 1247
kuljetussamirantaeskola@gmail.com
www.kuljetussamirantaeskola.fi

Kuljetus Strandman Oy

Hiirenniemi 5
44800 PIHTIPUDAS

040 - 511 8950
jarno.strandman@metsakymppi.fi

Kuljetus Tauriainen Oy

Metsämiehentie 13
93100 PUDASJÄRVI

08 - 822 085
040 - 718 3504
hannu@kuljetustauriainen.fi
www.kuljetustauriainen.fi

Kuljetus Tavasti Oy

Etelänkyläntie 475
85100 KALAJOKI

040 - 726 5824
jonnetavasti@gmail.com
kuljetustavastioy.qteam.fi

Kuljetus Teme Oy

Apajantie 185
88900 KUHMO

044 - 512 0085
kuljetusteme@gmail.com

Kuljetus Tii-Sik Oy

Saunalammintie 22
56510 PUNTALA

0500 - 151 612
rauno.sikio@elisanet.fi

Kuljetus Tomi Mattila Ky

Rantatie 399
27800 SÄKYLÄ

040 - 511 0969
mattila-ky@hotmail.com
mattilayhtiot.com

Kuljetus VH Heikkilä Oy

Puolaharjuntie 7 A
98500 PELKOSENNIEMI

0400 - 395 596
posti@kuljetusheikkila.com
www.kuljetusheikkila.com

Kuljetus Villman Oy

Sininentie 201
44500 VIITASAARI

010 581 8700
040 - 567 1641
kimmo.villman@pp.inet.fi

Kuljetusliike A & A Kangas Oy

Kärppäkuja 8
98120 KEMIJÄRVI

040 - 5420 103 | 040 - 4121 282
kuljetusliikekangas@gmail.com

Kuljetusliike Asko Rautiainen Oy

Meijerinrannantie 3
58130 ORAVI

040 - 526 4006
aki.rautiainen@pp2.inet.fi

Kuljetusliike Eero Säisä Oy

Urhonkuja 10
74200 VIEREMÄ

0400 - 777 411
jukkasaisa@gmail.com

Kuljetusliike Esa Ruhkala & Knit

Kissakankaantie 6
85140 TYNKÄ

08 - 423 092
0400 - 685 922
kuljetusliike.ruhkala@kotinet.com
www.qteam.fi/ruhkala

Kuljetusliike Hannu Kemppainen Oy

Koppelokuja 38
88900 KUHMO

0400 - 210 422
kuljetusliikehannukemppainen@pp1.inet.fi
www.klhkemppainen.fi

Kuljetusliike Heikki Seppälä Oy

Järvikatu 1
62900 ALAJÄRVI

06 - 5577 340
040 - 596 0071
jarmo.seppala@kuljetusseppala.fi
www.kuljetusseppala.fi

Kuljetusliike Heikura Ky

Kostamustie 3245
88740 HÄRMÄNKYLÄ

0400 - 227 222
040 - 520 6886
kari.heikura@kuljetusliike.inet.fi

Kuljetusliike M. Peltola Oy

Kälviäntie 1074
68300 KÄLVIÄ

044 - 546 3138
hilli.saarinenoy@gmail.com

Kuljetusliike M&A Jokelainen Oy

Marjatanpolku 16 B 5
87250 KAJAANI

0400 - 682 308
m.a.jokelainen@gmail.com

Kuljetusliike M ja J Huusko Oy

Putkolanniementie 2 A
88400 RISTIJÄRVI

0500 - 588 292
0440 - 588 290
mika.huusko73@gmail.com
huusko.ja@gmail.com

Kuljetusliike Moilaspojat Oy

Hannulantie 1
91600 UTAJÄRVI

0400 - 180 480
0400 - 180 520
kuljetusliike@moilaspojat.fi
www.moilaspojat.fi

Kuljetusliike O Malinen Oy

Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

0400 - 271 052
harri.paakkonen@QTeam.fi
www.qteam.fi/omalinen

L. Martikainen Oy

Porrassalmenkatu 50
50100 MIKKELI

0500 - 679 463
larsmartikainen@hotmail.com
www.l-martikainen.com

Leketrans Oy

PL 27
85801 HAAPAJÄRVI

044 - 585 1920
leketrans@leketrans.fi
www.leketrans.fi

Lohtaja Olli

Salmenkatu 7 D 24
75500 NURMES

0400 - 322 661
olli.lohtaja@elisanet.fi

Löthman Oy

Kermantie 19
79700 HEINÄVESI

0400 - 341 550
040 - 508 4216
anttilothman@gmail.com

M.J. Moilanen Oy

Huvilatie 1
88610 VUOKATTI

044 - 292 0262
044 - 0909 018
toimisto@mjmoilanen.fi
mikko.moilanen@mjmoilanen.fi
www.mjmoilanen.fi

 

Markku Häyrinen Ky

Sirkkamäentie 144
44300 KONNEVESI

0400 - 867 524
m.hayrinen1968@gmail.com

Martti Karjalainen Oy

Lamminmäentie 530
76780 LAMMINMÄKI

0400 - 678 770
kuljetus.marttikarjalainenoy@gmail.com
martti-karjalainen-oy.webnode.fi

Mauri Kananen

Valimontie 19
40530 JYVÄSKYLÄ

0400 - 409 042
mp.kananen@gmail.com

Metsäkontio Avoin Yhtiö

Kainuuntie 86
88900 KUHMO

044 - 524 8716
vesa.vaisanen@metsakontio.fi
www.metsakontio.fi

Metsäkontio Avoin Yhtiö

Kainuuntie 3
88600 SOTKAMO

044 - 524 8717
heikki.vaisanen@metsakontio.fi
www.metsakontio.fi

Metsäurakointi Behm Oy

Alakuonantie 376
58200 KERIMÄKI

015 - 542 378
0400 - 753 595
visa.behm@behmoy.fi

Mikkelin Rahtirekat Oy

Petäjäniementie 6 A
52100 ANTTOLA

0500 - 679 463
larsmartikainen@hotmail.com
www.l-martikainen.com

Mikkonen Vesa Antti

Käenpolku 6 D 4
87400 KAJAANI

08 - 612 1745
0400 - 184 310
antti.mikkonen@tutka.net

MJ Härkönen Oy

Jokijärventie 12
93400 TAIVALKOSKI

08 - 842 522
040 - 733 6390 | 040 - 589 2115
matti.harkonen@hotmail.fi
jouko.harkonen@windowslive.com
www.mjharkonen.fi

MP Cargo Oy

Peltokorventie 492
68300 KÄLVIÄ

0400 - 580 090
marko.parpala@anvianet.fi

Northern One Oy

Riihikyläntie 9
91500 MUHOS

0400 - 929 587
info@ambulanssit.fi
www.ambulanssit.fi

Nosto ja Kuljetus J Rusanen Oy

Salmelantie 43 G 3
88600 SOTKAMO

08 - 666 1854
0400 - 563 878
jari.nostojakuljetus@sotkamo.net
www.jrusanen.qteam.fi

O Särkelä Oy

Jeesiöntie 17
99600 SODANKYLÄ

0400 - 139 483
jorma.sarkela@pp.inet.fi

OneLine Ky

Salmensaarentie 12 B
72600 KEITELE

0400 - 314 033
040 - 709 1207
olli.jarvelainen@pp.inet.fi
jokke.jarvelainen@hotmail.com

Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy

Riihikyläntie 9
91500 MUHOS

0400 - 929 587
info@ambulanssit.fi
www.ambulanssit.fi

P & A Trans Oy

Pihlajatie 12
91100 II

0400 - 290 560
patrans@qteam.fi
www.qteam.fi/patrans

P. Käkelä Ky

Kivirannantie 130
86300 OULAINEN

08 - 470 777
044 - 547 0777
pekka.kakela@kotinet.com

Partasen Kuljetus Oy

Teollisuuskatu 12
74120 IISALMI

0500 - 670 606
pasi.partanen@partasenkuljetus.fi
www.partasenkuljetus.fi

Piipposen Kone Oy

Hammasjärventie 135
82200 HAMMASLAHTI

0400 - 657 194
0400 - 779 944
eino.piipponen@veljeksetpiipponen.fi
www.veljeksetpiipponen.fi

Puukuljetus Vesala Oy

Pohjoinen Teerijärventie 291
68700 TEERIJÄRVI

06 - 867 5550
040 - 553 6217
jarkko.vesala@qteam.fi
www.vesalaoy.fi

Puun Kuljetus Keränen Oy

Tuomitie 1
89400 HYRYNSALMI

08 - 741 158
0400 - 283 536
markku.keranen64@gmail.com
www.qteam.fi/puunkuljetuskeranen

Puunkuljetus Ylikoski Oy

Hallakorventie 18
85500 NIVALA

08 - 446 823
0400 - 398 886
markoylik@hotmail.com

Pyhäjoen Leipä ja Kuljetus Pehkonen & Kumpp.

Pistoolintie 12
86100 PYHÄJOKI

08 - 433 739
040 - 527 4816
posti@leipajakuljetus.fi
www.leipajakuljetus.fi

Pölliralli Oy

Kuusamontie 699
96900 SAARENKYLÄ

040 - 504 6155
alpolappi@hotmail.com

R. V. Honka Ky

Temmeksen Kirkkotie 3
91950 TEMMES

040 - 720 2502
040 - 561 6463
kuljetusliike@rvhonka.net
www.rvhonka.net

Rautakoski Oy

Niemeläntie 11
85160 RAUTIO

08 - 465 999
0500 - 218 473
kari.rautakoski@kotinet.com

S. Juntunen Oy

Vasikkavaarantie 54
87970 JORMUA

0500 - 203 044
juntunen1@msn.com
sjuntunenoy.fi

Salmi Forest Oy

Tattikuja 3
74130 IISALMI

0400 - 573 229
salmiforest@gmail.com

Salmi Forest Oy | Autoilija Raimo Pesonen

Komuntie 50
86800 PYHÄSALMI

0400 - 304 060
pesonen.raimo@outlook.com

Salmi Forest Oy | Kaarakainen Martti Oy

Iisalmentie 1065
73120 NERKOO

0400 - 573 229
kaarakainenoy@gmail.com

Salmi Forest Oy | Pesonen Forest Ky

Myllykuja 14
74150 IISALMI

0400 - 757 586
pesonen.ismo@gmail.com

Salmi Forest Oy | Puutavarakuljetus Tuovinen Oy

Oinasjärventie 69 C
74300 SONKAJÄRVI

0400 - 377 150
timo.tuovinen@pp4.inet.fi

Savotta Halonen Oy

Vuottolandentie 632
88270 VUOLIJOKI

0440 - 685 120
jaria.halonen@gmail.com

Siikaluomat avoin yhtiö

Katekeetantie 10
93600 KUUSAMO

040 - 524 8058
0400 - 306 504 | 0400 - 261 260
sinikka.siikaluoma@siikaluomat.fi
www.siikaluomat.fi

Sotkamon Murskeosuuskunta

Ukkolantie 1
88600 SOTKAMO

044 - 292 0262
044 - 0909 018

toimisto@sotkamonmurske.fi
www.sotkamonmurske.fi

T. ja E. Pasanen

Kivijärventie 91
43800 KIVIJÄRVI

0400 - 610 116
0400 - 542 235
te.pasanen@outlook.com

T. Mäkelän Kuljetus Oy

Vaasantie 983
61350 HUISSI

0400 - 367 805
makelan.kuljetus@gmail.com

T:mi Petri Niemelä

Taatantie 65
90850 MARTINNIEMI

040 - 594 5032
petri.niemela@dnainternet.net

Tavastit Oy

Mailakuja 1
85100 KALAJOKI

0400 - 907 107
tavastit.ky@kotinet.com
www.qteam.fi/tavastit

Teppo Viik

Myllyntie 152
44300 KONNEVESI

040 - 596 1657
teppo.viik@viik.inet.fi

Timo Tikkanen

Kumpulantie 11
88490 POHJAVAARA

0400 - 120 283
timo.tikkanen@sotkamo.net
www.kumpulantila.fi

Tmi Marko Kaarlela

Kippitie 2
85500 NIVALA

0400 - 867 930
marko.kaarlela@kotinet.com

Tmi Marko Pietikäinen

Ahmonvuorentie 40
74520 IISALMI

040 - 589 3425
tmi.pietikainen@meili.fi

Trans Mintra Oy

Kippitie 2
85500 NIVALA

0400 - 867 930
marko.kaarlela@kotinet.com

Transport Seppälä Oy

Järvikatu 1
62900 ALAJÄRVI

06 - 5577 340
040 - 596 0071
jarmo.seppala@kuljetusseppala.fi
www.transportseppala.fi

Tukkikiito Oy

Honkalantie 28
91100 II

0400 - 166 948
tukkikiito@outlook.com

V. Rakkolainen Oy

Usvantie 1
61300 KURIKKA

0400 - 564 235
040 - 548 7393
tomirakkolainen@hotmail.com

Vankka-Ajo Oy

Heinäkuja 5
91100 II

0400 - 662 502
juicekarvonen@hotmail.com

Veljekset Nikunen Oy

Rautiontie 1081
85150 TYPPÖ

08 - 465 704
0500 - 890 903
jari.nikunen@kotinet.com

Veljekset Piipponen Oy

Hammasjärventie 135
82200 HAMMASLAHTI

0400 - 657 194
0400 - 779 944
eino.piipponen@veljeksetpiipponen.fi
www.veljeksetpiipponen.fi

Vesa E. Heikkilä Oy

Puolaharjuntie 7 A
98500 PELKOSENNIEMI

0400 - 395 596
hannele.heikkila@kuljetusheikkila.com
www.kuljetusheikkila.com

Vesannon Kuljetus Oy

Kuusisentie 47
41340 LAUKAA

0400 - 646 221
0400 - 914 340
vesannonkuljetus@gmail.com

Ajankohtaista

Copyright © 2023 QTeam.

Ota yhteyttä