QTeam - verkosto

Huippuosaajien verkosto

QTeam tarjoaa pienille ja keskisuurille kone- ja kuljetusalan yrityksille mahdollisuutta liittyä omien toimialojensa huippuosaajien verkostoon. QTeam -verkosto antaa yrittäjälle tukea sekä arkisissa päätöksissä että tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhdessä verkostoyritykset voivat tarjota asiakkaillemme palveluita toimitusketjun usealta osa-alueelta. Yhteinen halumme on tehostaa yrityksesi kilpailukykyä suunnitelmallisella henkilöstön ja yritysjohdon kouluttamisella sekä hankintojen, myynnin että markkinoinnin keskittämisellä.

Palvelutarjontaamme:

Palvelutarjontamme on joustava, ota yhteyttä, jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat kysyä lisää.

Arvot luovat perustan vastuullisuudelle

QTeam -verkosto on sitoutunut noudattamaan ja toteuttamaan yhteisiä arvoja, jotta voimme toimia vastuullisesti ja asiakasvaatimusten mukaisesti.

Image

YHTEISTYÖKYKY

Image

TURVALLISUUS

Image

SUUNNITELMALLISUUS

Jos kuitenkin havaitset tai epäilet yrityksemme toiminnan rikkovan lakia tai vastuullisen yrityksen toimintatapoja,   ilmoita siitä meille tämän ilmoituskanavan kautta: https://whistleblower.pkylaatu.fi/qteam-systems-oy

Vastuullista toimintaa

Tavoitteemme on edistää vastuullista yritystoimintaa kouluttamalla QTeam -verkostoyrityksiä johtamisjärjestelmän ja vastuullisuusohjelman käyttöönottoon. Vaadimme verkostoyrityksiltä yhteisen toimintatapaohjeemme noudattamista.

Vastuu ihmisistä

Haluamme taata kaikille toimintakenttämme ihmisille turvallisen ja tasa-arvoisen työyhteisön. Tavoitteemme on olla luotettava, rehellinen ja tasa-arvoinen työnantaja ja liikekumppani.

Vastuu ympäristöstä

Pyrimme jatkuvasti toimimaan ympäristömme parhaaksi. Tavoitteemme on vähentää toimintamme ympäristökuormitusta ja edetä suunnitelmallisesti kohti hiilineutraaliutta.

Yritys- ja Yhteiskuntavastuu

Edellytämme niin yhteistyökumppaneiltamme kuin itseltämme vastuullista toimintaa välttäen mm. epärehtiä kilpailua.

Toimimme kannattavasti ja siten osallistumme yhteiskunnan kuluihin tunnollisena veronmaksajana. Tuemme yleishyödyllistä yhteisötoimintaa kuten lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaa.

Laadunhallinta

Työskentelemme toimintajärjestelmämme ja siihen liitetyn vastuullisuustoimintaohjeen mukaisesti. Työkaluna laadunhallinnan ylläpidossa käytämme eSalkku -ohjelmistoa. eSalkku on viestinnän ja dokumenttien hallintaohjelmisto. Se sopii moniin käyttötarkoituksiin. Havainto -kanava mahdollistaa kätevästi asiakaspalautteen, poikkeamien, vaaratilanteiden ja kehittämisehdotusten keräämisen ja analysoinnin.

Toimintajärjestelmämme noudattaa seuraavien standardien vaatimuksia:

 • ISO 9001:2015 Laatu
 • ISO 14001:2015 Ympäristö
 • ISO 45001:2018 Työterveys ja turvallisuus

Työturvallisuus tavaksi -verkkokoulutus

Kurssi tarjoaa perustiedot työturvallisuudesta ja työsuojelusta. Koulutus kehittää henkilöstön työturvallisuusosaamista ja taitoa kiinnittää huomiota työturvallisuuteen eri tilanteissa ja ympäristöissä. Vaaroja ja riskejä ennakoimalla voidaan parhaassa tapauksessa välttyä sekä läheltä piti -tilanteilta että pitkiltä sairaslomilta.

Kurssilainen oppii mm. mistä hyvä työkyky koostuu sekä kuinka ylläpitää omaa vireyttä ja hyvinvointia. Kurssi antaa työkalut työturvallisuuden parantamiseen koko työyhteisössä, ei pelkästään yksilöllisellä tasolla. Turvallisuus tavaksi -koulutus on saatavilla myös kuljettajille tarkoitetulla lisäosiolla, jossa käydään läpi erityisesti kuljettajan ammattiin liittyviä työturvallisuusriskejä ja niiden tunnistamista. Vaikka aihe olisikin jo tuttu, ei kertaamisesta ole ikinä haittaa. Avoimin mielin voi konkarikin oppia jotain uutta. Tervetuloa kurssille!

Työturvallisuus tavaksi -kurssilla tutustut seuraaviin aiheisiin:

 • Mitä on työsuojelu ja työturvallisuus
 • Työkyvyn osatekijät
 • Vaarojen ja riskien tunnistaminen
 • Ennakoiva työturvallisuus
 • Vuorovaikutus työturvallisuustilanteessa
 • Perehdytys ja työnopastus
 • 5s ja 5 kertaa Miksi -periaatteet
 • Vireys ja hyvinvointi
 • Kuljettajan työturvallisuusriskit ja niiden tunnistaminen

Kurssi käydään henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka lähetetään sähköpostiin.

Katso alta kuljettajille tarkoitettu turvallisuusvideo, mikä on osa Turvallisuus tavaksi -koulutusta

QTeam – verkoston ohjausryhmä kehittää yhteistoimintaa

Ohjausryhmän muodostavat QTeam-yrittäjät, jotka edustavat eri toiminta-alueitamme.

Ohjausryhmä määrittelee QTeam -verkoston toimintasuunnitelman. Suunnitelmaa tarkastellaan ja päivitetään vuosittain asiakkaiden ja henkilöstön tarpeiden vaatimalle tasolle.

Ohjausryhmä:

Antti Kotiaho
Kanttikuljetus Oy, Jämsä

Jussi Pitkänen
Kuljetus Pitkäset Oy, Kuusamo

Olli Pasanen
T. ja E. Pasanen, Kivijärvi

Jukka Haataja
Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy, Muhos

Pekka Peltoniemi
Jouko Peltoniemi Oy, Kemijärvi

Jouko Korhonen
Kuljetus Jouko & Jari Oy, Sotkamo

Pasi Korhonen
QTeam Systems Oy, Vuokatti

Harri Pääkkönen
QTeam Systems Oy, Vuokatti

Ajankohtaista

Lue kaikki uutiset
Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä