Ajankohtaista

Laatukoulutusta Digimuutoksen johtaminen -hankkeessa

Digimuutoksen johtaminen -hanke etsii 5-10 yritystä ryhmään, jossa yritykset rakentavat itselleen laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Ryhmä muodostuu Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seudun yrityksistä. Toimintajärjestelmän kuvaaminen käy yrityksissä helposti eSalkku-järjestelmään sisältyvän opastuksen avulla.

Digimuutoksen johtaminen -hankkeen tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia pienissä ja mikroyrityksissä digitalisaation keinoin. Koulutusteemoja ovat mm: yrityskohtaiset laatukoulutukset, yrityskohtaiset LEAN -asiantuntijapäivät, hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen. - Hanke mahdollistaa laatukoulutuksen, jonka tavoitteena voi olla valmius ulkopuoliseen sertifiointiin, kertoo Digimuutoksen johtaminen -projektin projektipäällikkö Markku Mehtälä. Laatujärjestelmän sertifiointikustannuksissa hanke ei voi olla mukana.

Kokemuksia Keski-Pohjanmaalla toteutetun Kehity Yritys! -hankkeen laatukoulutuksista

Yrittäjä Jukka Muhola Pelti ja Rakennus Muhola Oy:stä on tyytyväinen hankkeen toteutukseen. - Rakennusalalla laatu- ja ympäristöasioihin pitää kiinnittää jatkuvasti huomiota, kertoo Jukka Muhola. Niihin viitataan lähes jokaisessa tarjouspyynnöissä. Pienen yrityksen asiat pyörivät ”yrittäjän korvien välissä”. Kun ne dokumentoidaan toimintajärjestelmäksi, kokonaisuus hahmottuu paremmin ja mahdolliset kehittämiskohteet paljastuvat siinä samassa. Tapahtuma -applikaation avulla jokainen työntekijämme pystyy siirtämään kännykällä rakennuskohteissa syntyneet poikkeamat helposti laatujärjestelmään ja ne sekä korjaavat toimenpiteet pystytään käsittelemään heti seuraavassa työntekijöiden palaverissa.

Celermec Oy on mukana hankkeessa päivittämässä nykyistä laatujärjestelmäänsä internetissä toimivalle alustalle. Samalla emoyhtiö LaserComp Oy:lle laaditaan laatujärjestelmä. - Konserniyhtiöille luodaan samalla kertaa yhtenäiset laatujärjestelmät. Internetpohjaisen toimintajärjestelmän avulla tiedon jakamien käy näppärästi eri yksiköiden ja työntekijöiden välillä. Lisäksi täydennämme järjestelmää SFS EN 1090 standardilla, kertoo metallin valmistuspalveluita tuottavan Celermec Oy:n laatupäällikkö Vesa Kangas.

Kp. Koneurakointia Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Isohanni. - Meillä oli halu kehittää yrityksemme toimintaa ja tarvetta pohtia eri kehitysaskelia. Yhdeksi kehitysaskeleeksi valittiin laatujärjestelmä ja toiminnan kehittäminen. Muuttuneessa pelikentässä yrityksemme tarvitsee laatujärjestelmää tarjotessamme palveluitamme uusille asiakkaille. Hankkeesta otettiin meihin yhteydessä ja sieltä kerrottiin alkamassa olevasta koulutuksesta, jossa oli mahdollista laatia laatujärjestelmä. Tarve ja tarjonta kohtasivat, joten lähdimme mukaan Kehity Yritys! -hankkeeseen.

Ilmoittaudu mukaan 

Digimuutoksen johtaminen -hankkeen muodostamalle yritysryhmälle järjestetään viisi yhteistä koulutuspäivää loppuvuoden 2020 aikana. Koulutuksen kustannuksista hanke maksaa puolet ja osallistuvat yritykset yhdessä toisen puolen. Hanke ostaa ensin koko koulutuksen ja laskuttaa sen jälkeen yrityksiä.

Koulutuksen toteuttajaksi on valittu PKY-LAATU. Järjestelmäalustana käytetään eSalkku -ohjelmistoa.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: tuomas.sarjanoja@pkylaatu.fi, 0400 587 512, www.pkylaatu.fi

Ajankohtaista

Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä