Tietoa meistä

Yrityksen tarina

1990

Tavaraliikenneluvat vapautuivat 90-luvun alussa ja tarvittiin uudenlaista ajattelua liiketoiminnan kehittämiseksi kuljetusyrityksissä. Kymmenet pohjoissuomalaiset kuljetusyritykset halusivat tiivistää yhteistyötä ja parantaa kilpailukykyään. Nämä yritykset päättivät jatkaa toimintaansa verkostona, jonka puheenjohtajana toimi pitkän linjan kuljetusyrittäjä ja järjestövaikuttaja Matti Kilpeläinen.

1994

Matti perusti 1994 Kuljetushankinta Fin Oy:n, joka alkoi toimia verkoston veturina. Aluksi verkoston toiminnan kulmakivinä olivat yhteishankinnat sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmäkoulutukset. Nämä ovat edelleen verkoston kehittämisen tärkeitä osa-alueita.

2001

Vuonna 2001 verkoston palveluita aloitettiin markkinoimaan yhteisen brändin alla. Päädyttiin nimeen QTeam, joka tulee sanoista Quality Team eli suomalaisittain laatutiimi. Samalla otettiin käyttöön franchising-yhteistyösopimukset ja QTeamista tuli Suomen Franchising-yhdistyksen jäsen.  

Toimintaamme ei ole rajattu maantieteellisesti eikä kuljetussuoritealan perusteella. Vahvuutemme on laajassa ja monipuolisessa toiminnassa vaikka metsäteollisuuden palveleminen on suurimmassa roolissa. Yli sadan yrityksen verkostoksi toiminta kasvoi 2000-luvun alussa.

2004

Vuonna 2004 palveluiden yhteismarkkinointi ja myynti konkretisoitui kuljetussopimuksiksi. Ensimmäisiä asiakkaita olivat Koillismaalla Pölkky ja Metsähallitus sekä Junnikkala. Raakapuukuljetuksia hoidettiin nyt samoilla autoilla useille asiakkaille.

Ensimmäisten kuljetussopimusten jälkeen, vuodesta 2004 tähän päivään, verkoston kasvu on ollut jatkuvaa, mutta maltillista. Toiminta on levinnyt lähes koko Suomen alueelle ja verkostoyrityksillä on kattava palvelutarjonta ja urakointikalusto. Esimerkkeinä mainittakoon sairaankuljetus, taksi – ja joukkoliikenne, tavaraliikenne, koneurakointi, metsänhoitotyöt ja puunkorjuu. Monipuolisuus ja yhteistyö on mahdollistanut myös palvelutarjonnan koko toimitusketjuun, kannolta tehtaalle. Kehittämisen kohteena ovat olleet mm. toiminnanohjausjärjestelmät sekä HCT-käyttökokeilut.

2014

Vuonna 2014 pitkäaikaiset työntekijät Pasi Korhonen, Marko Leinonen ja Harri Pääkkönen ostivat QTeam Systems Oy:n osakekannan yrityksen ja verkoston perustajalta Matti Kilpeläiseltä. Yhteistyökyky, suunnitelmallisuus ja turvallinen toimintatapa ovat arvoja, joilla verkostoa kehitetään edelleen.

2016

Vuonna 2016 yritykseen ostettiin PKY-LAATU, joka tarjoaa verkostoyrityksille laadunhallintaan helppokäyttöisiä ohjelmistoja sekä koulutuspalveluita.

2020

Vuonna 2020 QTeam Systems Oy:n omistajat Pasi Korhonen, Harri Pääkkönen ja Marko Leinonen ostivat kuhmolaisen Kuljetusliike O Malinen Oy:n. Kauppa lähti liikkeelle siitä, kun Olavi Malinen tarjosi liiketoimintakaupan mahdollisuutta QTeamille, jossa yritys on ollut mukana 1990-luvun alusta lähtien.

Ajankohtaista

Lue kaikki uutiset
Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä