Ajankohtaista

84-tonninen liikenteeseen Kainuussa

Kuhmolainen QTeam-yritys Kuljetusliike O Malinen Oy on aloittanut puutavaran kuljetuksen Pikkujätillä. Pikkujätti eli 84-tonninen puutavara-auto kuljettaa Metsähallituksen puita jalostettavaksi mm. Kuhmoon, Uimaharjuun, Ouluun ja Kuopioon.

 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä lupa on osa ns. suuren hyötykuorman rekkojen käyttökokeilua. Myös Lappiin on saatu lupa vastaavanlaiselle yhdistelmälle. Yhtenä kysymyksenä on, soveltuuko ratkaisu laajemminkin tieliikenteeseen hyväksyttäväksi.

”Uskomme, että 84 tonnin Pikkujätissä on aineksia tulevaisuuden puuauton yleismalliksi”, kertoo kehittämisasiantuntija Ari Siekkinen Metsähallituksesta.

Aiemmin Trafi on myöntänyt poikkeusluvat puutavaran kuljetuksiin 84-, 94- ja 104-tonnisille pitkille yhdistelmille. Nämä yhdistelmät vaativat erillisen puutavaran syöttökuljetuksen pääteiden varteen. Kokeiluluvan saaneet Pikkujätit ovat aiemmin luvan saaneita yhdistelmiä lyhyempiä, niiden pituus on korkeintaan asetuksen sallima 25,25 m. Yhdistelmät noutavat puutavaran metsäautoteiltä ilman erillisiä siirtokuljetuksia. Niiden potentiaalinen käyttöalue on näin ollen huomattavasti laajempi kuin pidempien yhdistelmien. Lähes Malisen yhdistelmää vastaava P&A Trans Oy:n Pikkujätti liikennöi jo Lapissa.

Kokeilussa selvitetään, voidaanko kyseisillä ajoneuvoyhdistelmillä hoitaa puutavaran kuljetukset entistä tehokkaammin ja samalla säästää ympäristöä, kustannuksia ja energiaa. Käyttökokeilussa Pikkujättejä vertaillaan sekä 76 tonnin yhdistelmiin että 104-tonniseen Jättiin.

Käyttökokeilun taustaorganisaatioina ovat QTeam Systems Oy ja Metsähallitus. Käyttökokeilusta saatavaa tietoa keräävät, analysoivat ja raportoivat muun muassa Metsäteho, Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Lisätietoja:

Metsähallitus, Metsätalous Oy, hankintapäällikkö Vesa Härkönen, p. 0400 291 988
QTeam Systems Oy, Pasi Korhonen, p. 0400 586 147
Kuljetusliike O Malinen Oy, Olavi Malinen p. 040 5818 632, www.qteam.fi/omalinen

Ajankohtaista

Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä