Ajankohtaista

QTeam-verkoston yhteishankinta – ensimmäinen lajiaan!

QTeam-verkoston tarkoituksena on toiminnan alkumetreistä lähtien ollut jäsenyritysten kilpailukyvyn parantaminen. Idea yhteishankinnasta lähti viriämään QTeam Systems Oy:n toimitusjohtajan Pasi Korhosen ajatuksissa, kun verkoston ohjausryhmässä asia oli usein ollut pöydällä.

Uusiutuva diesel puutavara-autojen käyttövoimaksi

Metsähallitus aloittaa uusiutuvan dieselin käytön puutavarakuljetuksissaan. Uudella polttoaineella voidaan vähentää rekkaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Ensimmäinen uusiutuvalla dieselillä liikkuva puutavara-auto lähtee liikkeelle Pohjanmaa-Kainuun alueella huhtikuussa.

Kuljettajien perehdytysvideo on julkaistu

Video on toteutettu yhteistyössä Kuljetusliike O Malinen Oy:n henkilöstön kanssa. Videolla tuodaan esille yleisimmät näkökohdat työturvallisuuden osalta. Video tukee uusien kuljettajien kouluttamista ja perehdyttämistä. Myös asioiden säännöllinen kertaaminen on tärkeä osa turvallisuustyötä. Työsuojelu ja -turvallisuus on yksi verkkokoulutuksemme aihealueista. Suosittelemme lisäämään perehdyttämisvideon verkkokoulutukseen raakapuukuljettajien kuljetusyrityksille sekä oppilaitoksille.

Kuljetusliike O Malinen Oy jatkaa uudessa omistuksessa

Pasi Korhonen, Harri Pääkkönen ja Marko Leinonen ovat ostaneet 1. syyskuuta tehdyllä liiketoimintakaupalla kuhmolaisen Kuljetusliike O Malinen Oy:n. Kauppa käsittää yrityksen toiminimen ja kaluston. Työntekijät jatkavat yrityksessä vanhoina työntekijöinä. Yhtiö kuljetti edellisvuonna seitsemällä omalla ja kolmella yhteistyökumppanin puutavarayksiköllä 800 000 m3 puuta eri tuotantolaitoksille.

Uudistettu Pohjola Vakuutuksen yhteistyösopimus

Yhteistyökumppanimme A-Vakuutus Oy fuusioitui keväällä osaksi Pohjola Vakuutusta. Olemme samalla päivittäneet QTeamin ja Pohjolan välistä yhteistyösopimusta. Uusi yhteistyösopimus sisältää jäsenyrityksille tarjottavia toiminnan riskeihin ja henkilöriskeihin liittyviä riskienhallintapalveluja sekä Pohjola Vakuutuksen ammattiliikenteen palveluja.

Ajankohtaista

Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä