Kirjaudu järjestelmään

Arvot

QTeam -yritysverkosto on sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittuja arvoja:

Yhteistyökyky

Olemme avoimia uusille kehitysideoille ja huomioimme palveluiden kehittämisessä asiakastarpeen. Olemme luotettavia, toimimme tasapuolisesti ja ketään syrjimättä sekä käyttäydymme asiallisesti kaikissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa.

Turvallisuus

Toimimme lakien, asetusten sekä asiakasvaatimusten mukaisesti. Huomioimme kaikessa toiminnassamme turvallisuuden ja ympäristön sekä parannamme toimintamme energiatehokkuutta. Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista sekä pidämme työvälineet kunnossa.

Suunnitelmallisuus

Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti ja asiakasvaatimusten mukaisesti. Suunnittelulla, huolellisuudella ja ohjeiden mukaisella toiminnalla minimoimme hukkatyön ja riskit. Huolehdimme toiminnan jatkuvasta kehittämisestä ja henkilöstön osaamisesta.