Kirjaudu järjestelmään

Palvelut verkoston asiakkaille

 Tuotamme mm. seuraavia palveluja:

  • Koneellinen puunkorjuu ja lähikuljetus
  • Metsänhoitopalvelut
  • Raakapuun kuljetus
  • Energiapuun kuljetus
  • Metsälannoitteiden kuljetus
  • Kierrätysmateriaalien kuljetus
  • Kappaletavara- ja hakekuljetukset.